Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


RFID CHIP, ÚJ VILÁGREND, EGYESÜLT NEMZETEK, PÁPA (1.RÉSZ)

2020.06.26

RFID CHIP, ÚJ VILÁGREND,EGYESÜLT NEMZETEK,PÁPA (1.rész) 

Ha ez valóban a Sátán bélyege,-és nem pedig egy figyelemelterelés, globális színháza lenne-, tegyük fel, hogy holnaptól kezdve minden ország kormánya bevezeti azt, hogy fel kell vennünk ezt a chipet, mert pl a vírus a készpénzen megtelepszik.Ezért, hogy sok, nem adózó embert kiszűrjenek, megadóztassanak, ezért bevezetik ezt az RFID chipet.
A Bibliát nem olvasó, és nem keresztény, tehát semilyen formában nem fertőződtek meg a kereszténység tanaival, azt fogja mondani, hogy tudom ez mi, ez az új világrend bankárainak a próbálkozása, hogy mindenki a nap 24 órájában lekövethető legyen.Nem pedig azt fogja mondani, hogy ez bizony a Sátán bélyege.
Ezért, 100-20 biztos nem fogja felvenni, de a keresztények közül nagy valószínűséggel, senki nem fogja felvenni, nem tudják, hogy ez az új világrendnek a banki technológiája. Ha megnézzük, hogy a kereszténységből senki, de 100-ból 70-en biztos nem, akik be vannak programozva a jezsuiták magyarázatával, hogy ez az antikrisztus bélyege.
A világból csak 20-an nem akarják..azaz azt jelenti, hogy a keresztényekkel együtt üdvözülni fognak olyan emberek is, akik nem veszik fel az RFID chipet,akik nem is hisznek Istenben és a nem törődnek a Megváltó, Szabadító tanításaival, amit megkövetel minden 6.korszakban élő, őt követő embertől?  

Tehát akkor ez azt jelenti, hogyha a chip kárhozatra való bűn, és a keresztények nem fogják felvenni, a kereszténységből kijöttek sem, de ugyanakkor a világból 2x annyian nem fogják felvenni, de nem azért, mert Isten azt mondta, hogy ne vedd fel, hanem azért, mert a polgári jogaikra hivatkozva azt mondják, hogy ez nagy mértékben csonkítani fogja a természetes törvény szerinti jogaikat.Ezek az emberek nem foglalkoznak a Bibliával, Megváltóval, Istennel..  Ez azt jelenti így, hogyha én olyan ember vagyok, aki nem olvassa a Bibliát, ugyanúgy üdvözülhetek, meg lesz bocsátva az életem bűnei, mint annak, aki keresztényként abban hisz, hogy a chip a Sátán bélyege.  Ezt is át kellene gondolnia mindenkinek, aki azt állítja, hogy ez a RFID chip a Sátán bélyege.!!!

Az RFID chip biztos, hogy lesz, ugyanis ez az egész dolog, tul.képpen egy evolúciós végterméke a világban uralkodó, kezdettől fogva jelen levő, emberek által kitalált, kereskedelmi rendszereknek.

Ez első sorban kereskedés, és villámgyors haszon lesz a bankoknak.  Mit akarnak eltitkolni, mitől akarják elterelni a bankokat és kormányokat használva, az összes mögött levő, egyetlen olyan családközösség, család, akik Nimród leszármazottaiként fölesküdtek arra, hogy Isten ellen fognak küzdeni, és egyesíteni fogják a világot, és részesülni fognak abból a mérhetetlen gazdagságból, amit az általuk felállított kereskedelmi rendszeren keresztül nyerhetnek, végtelen fényűzést a családjaik számára, végtelen generációkon át való kiszolgáltságot.Ez a lényege az egésznek, és hogy ezt a több évezredes törekvést akarják eltakarni azzal a színjátékkal, amire berendezték a világot, hogy a kereskedelmi rendszereket egyre inkább abba az irányba tereljék,ami a Bibliában is található, hogy  a földből feljövő fenevad:

 "Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcseség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat". (Jelenések 13,16 - 18) 

Az egész dolog azért gyanús, mert ezt a földből feljövő fenevad mondja, ami mindenképpen, ha megnézzük az írást több igéből, ez egy vallási szervezet, aminek van egy vezetője.Ez veszi rá -vallási szervezet- az embereket,hogy a jobb kezükre és homlokukra pecsét legyen téve.

Ha megnézzük a Bibliából a pecsét, bélyeg szót, min.2-3 igét fogunk találni, ami a lelki-ismeretnek és az elménkben lévő ismeretnek megbélyegzésével, megpecsételésével kapcsolatos.
Egyetlen szó nincs arról hogy "  megfigyelés vagy adás-vevés a piacon".Ez az adás-vevés dolog a földből feljövő, fenevaddal kapcsolatos és a föld szimbolizálja elsősorban magát a Földet, mint bolygót, másodsorban Izraelt, harmadsorban az eklésziát, negyed sorban pedig, a kereszténységet.
Tehát mindenképpen egy olyan szervezet és annak a vezetője veszi rá csellel, hamis tanokkal az embereket, hogy kisgyermekkortól fogva az idősekig, hogy a jobb kezükre és homlokukra pecsétet vegyenek fel.A jobb kéz, az mindig a cselekedetekkel kapcsolatos szimbolikus kép a Bibliában. A rossz dolgoknak a cselekedete a Sátán országában, Istenországában pedig, a jó dolgoknak való megcselekvését jelenti.Ezért mondja majd az ítéletkor Isten a  juhoknak, hogy álljatok jobb kezem felől, a kecskéknek pedig, a balkéz felől .

Az Atya a Megváltót is a jobbjára ültette.
Ugyanez érvényes Sátánnál, hogy a hamis tanítók akik hamis tanokban élnek, hamis tanokat tanítanak, azok a jobb keze felől vannak, a jobb kezükön vannak megpecsételve, mert azt végzik, ami a Sátántól, az elméjükben van hamis tan.


(FOLYTATÁS, HAMAROSAN)