Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


FÜGEFA, MINT SZIMBÓLUM A BIBLIÁBAN

2019.08.26

FÜGEFA, mint szimbólum a bibliában.

 

(mit jelképez maga a fa, a gyümölcse, levele, stb.)1.RÉSZ


 

Jel 22:2 Az ő utcájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók.


 

János, levél által elküldte az Istentől kapott üzenetet a 7 gyülekezethez kis-Ázsiába.

 

Pál leveleket küldött Efezusba, Korinthoszba, Galáciába, Rómába.

Ezek annak az élet fájának levelei, amik a pogányok gyógyítására valók.Aki olvassa, és megcselekszi azokat, életet nyer.

 

Így valósul meg a Jelenések könyvében ez a "jövendölés".

Arra kell törekednünk, hogy úgy éljünk itt a Földön, hogy a homlokunkra legyen írva az atyánknak a neve.

 

Mit jelent ez a jelképes beszéd, hogy a homlokunkra van írva az atyánknak neve??

AZT, HOGY AZ ELMÉNKBEN AZ ISTEN IGAZSÁGAI VANNAK ÉS AZOK SZERINT ÉLÜNK!

Tehát, akinek a Megváltó által közölt 6.korszaknak utasításai vannak az elméjében és aszerint él, az jelenti azt, hogy az ő homlokára az atyjának a neve van írva.

 

Azaz, ha mi a Megváltótól és az ő tanítványaitól tanulunk, amit elküldtek hozzánk leveleket, és ezekkel a levelekkel takarjuk be magunkat, ahogy Ádámék a fügefa levéllel takarták be magukat, ugye az Isten igazságának a fája ez a fügefa, mert az Isten igazsága az, hogy Ő megakarja menteni az egész emberiséget.

 

Ezért, az Ő emberiség megmentési tervének a szimbóluma, a FÜGEFA.

Ezt Isten, különféle igazságokon keresztül cselekszi.Ez a fügefa, egy 7000 éves fa.

 

Le lett ültetve ebben az éden kertben a teremtésnél, Isten leültette angyal által ezt a fügefát(szimbolikusan),és ez a fügefa allegórikusan itt van a Földön, itt marad a hetedik ezerév végéig ez a fa, ami Isten igazságát szimbolizálja.

 

Tehát, minden korszakban ott van az Isten igazsága, ez a fügefa és aki eszik ennek a fának a gyümölcséből és a leveleit olvassa, abban a korban meg fog menekülni.

Pl. Noé idejében az volt a füge, a fáról a gyümölcs, hogy építsen hajót.A másik füge az volt, hogy mielőtt megépíti a hajót, milyen méretei legyenek.

 

A harmadik füge pedig az volt ezen a fán, hogy gyűjtsön be állatokat.

Mindegyik füge, egy utasítás volt, egy igazsága Istennek.

Ha megcselekdte ezt Noé, az azt jelentette, hogy ette a fügét a fáról.

 

Ez minden korszakban ott van ez a fügefa, ez keresztül megy az egész emberiség történelmén, 7000 éven keresztül.

Vajon miért átkozta meg a Megváltó a fügefát mégis?

Márk 11:13 És meglátva messziről egy zöldellő fügefát, odament, hátha talál valamit rajta, de odaérve levélen kívül mást nem talált rajta, mert még nem volt itt a fügeérés ideje.

 

Márk 11:14 Akkor Jézus azt mondta a fának: Soha többé ne egyék rólad gyümölcsöt senki! És hallották ezt a tanítványai.

A fügefán úgy fejlődik a gyümölcs, hogy nincs virágja , mint pl. almafának, vagy cseresznyefának, hanem rögtön a levél tövében már látni a kis zöld gumót, hogy lesz rajta gyümölcs, de még nincs megérve, viszont már látni azt, hogy mennyi gyümölcs lesz rajta, csak a megérését kell várni.

Ez szerint az egész zsidó nemzetre vonatkozik az a kép az igében, mert mivel az Isten tervét szimbolizálja a fügefa abban az 5.korszakban, mert a zsidók közt történtek az evangéliumokban leírt történetek, amikor még a Megváltóról szól.

 

Ennél fogva, az 5.korszakban a gyümölcsök a fügefán azt szimbolizálják, hogy minden ami meg lett nekik parancsolva, hogy csinálják meg Istentől való utasítások.De ők ezt nem csinálták meg.Tehát, a fa ott van, de semmiféle gyümölcsöt nem hozott.

 

Vagyis, az ő munkájuknak az eredménye egészen az Apcsel.-ig, amikor először háromezer, majd ötezer zsidó hagyta ott a zsidó nemzetet és csatlakozott a Megváltó követőihez, egészen addig nem volt gyümölcse neki.

Ezzel akarta megmutatni azt, hogy ezt a nemzetet, mint ahogyan Ő a fát, mivelhogy nem mutatott jelet arra, hogy majd termést fog hozni a termés idején, ezért Ő elveszítette ezt a fát, hogy senki ne vesztegesse az idejét vele, ebből úgy se lesz semmi.

 

Ezzel tanította őket arra, hogy Isten pedig, Róma által így fogja kivágni ezt az egész zsidóságot, mint Istennek egy volt terve, egy próbálkozása az 5.korszakban az emberiség megmentésére, és mivel az egész nemzet, mintegy fa, mint Isten tervének a fája, hogy hogyan menti meg a zsidókat, nem hozott termést, mert az egész nemzet kollektívan nem fordult oda a Megváltóhoz, nem bánta meg a bűnét, nem hagyta el a vezetőinek a hamis tanításait, ezért Isten már a Dánielnél azt mondta, hogy elhatároztatott, elvégeztetett a pusztítás.

 

Tehát ezt a fát(megmentési tervet), nem tudta használni(zsidóságot), mert a fa megbetegedett a bűnök, korrupció, nagyravágyás, okkultizmus, pénzszeretet, fösvénység miatt, hírnévvágy miatt ez a fa, ez a nemzet megbetegedett.

 

Nem hozta azt a gyümölcsöt, amit Isten elvárt tőle, hogy leveleivel a pogányok, a környező népek, Istenhez legyenek fordítva.

Tehát, azok a levelek amit Mózes, a próféták írtak, Zsoltárok, stb., mert látjuk azt, hogy a szerecsenországi komornyikhoz eljutott a fának a levele, mert ő Ézsiást olvasta.

 

Tehát, az ószövetségnek mindenegyes irata, oldala, a fának a levele, mert az Istennek az igazsága van ráírva.

 

Az újszövetségben 6.korszakban az eklészia volt az Istennek a fája, ami gyümölcsöt hozott, mert hozott 12 gyümölcsöt, a 12 apostolt.

 

Ez a 12 apostol betöltötte azt a parancsolatot, amit a Megváltó mondott nekik, hogy menjetek el, ahova az Atya küld titeket közvetlenül álom, látomás, vagy angyalon keresztül ad vezetést, amit kaptok utasítást, hogy hova menjetek el, mikor és kivel beszéljetek konkrétan, ők megcsinálták ezt.

 

Tehát a fa, gyümölcsöt hozott!!!

Mert a környező nemzetekhez, az apostolok által, eljutott hozzájuk a Megváltónak az utasításai, ami ebben a 6.korszakban Istennek az igazságai.

Tehát, a gyümölcsöt is meghozta a fa, és a levelei a pogányok gyógyítására is eljutottak, mert az apostolok a leveleket küldték Korinthoszba, Rómába, Thessalonikába, Efezusban, Smirnába, Kolosséba, Jeruzsálembe, ahova akarta az Isten, hogy eljussanak a Megváltóról szóló írások, meg az apostolok cselekedetei, mindenhova ahová Isten akarta, eljuttatták őket.

Tehát a fa gyümölcsöt hozott itt a 6.korszakban, mert a 12 apostol az 50.napon el lett választva és onnantól kezdve már az Isten személyes utasításai által cselekedtek mindent.

(Folytatás hamarosan)

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.