Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A KERESZTÉNY ÚJJÁSZÜLETÉS HAZUGSÁGA(1.rész)

2020.07.02

A KERESZTÉNY ÚJJÁSZÜLETÉS HAZUGSÁGA(1.rész)

Sokak által hangoztatott "újjászületés" fogalma jutott eszembe.
Nagyon sokan csak olvassák a Bibliát úgy, ahogy az van, de semmi féle vizsgálódást nem folytatnak és a keresztény tanítók próbálják bizonygatni, hogy márpedig igenis Isten szerinti dologról van szó, Biblikus dolog, stb.

Akkor nézzük is meg...

Vegyük azt a példát, amire általában hivatkoznak, a Nikodémussal való beszélgetést:

Ján3:1-3:
1 Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere.
2 Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele.
3 Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.

Fontos, hogy Zsidó emberről van szó!
Tudták, hogy Isten küldte Őt a népek tanítójául.
A "jelek"-nél nem ilyen csodákról beszél elsősorban hanem, hogy az életével makulátlanul mutatta, hogy Ő a próféták és Mózes szerint élt. Senki rajta kívül nem akarta jobban azokat teljesíteni, mint Ő.Ez volt az a jel.

Aztán tovább olvasva elérkezünk ehhez a bizonyos " újonnan születni" kifejezéshez.Tovább haladva ugye Nikodémus mondja, hogy hogyan mehetne valaki vissza az anyja méhébe?
Tehát, testiként gondolkodik.
A Megváltó pedig mondja neki, hogy "bizony,bizony" fontos, hogy kétszer mondja, ami azt jelenti, hogy Istentől rendelt dologról beszél!Ha megnézzük, hogy a "születik" magyar szónál, mit ír az ógörög, melyik az első szó a többi jelentése közül amit láthatunk:(G1080: gennaó:1:nemz;2:szül;3(passzív alak)születik;4:létrehoz, okoz, vezet vmire)

Tehát, az első szó, a "nemz".Ebből látni, hogy hamisítás történt, mert nem születésnek kellene ott lenni, hanem nemzésnek!

Ennek értelmében: János3:3 Bizony, bizony mondom neked: ha valaki nem NEMZŐDIK víztől, nem láthatja meg Isten országát.

Mit jelent víztől nemzettnek lenni?

Isten igazságától, igéjétől való nemzettségről beszél.

Megbukik a pünkösdisták hazugsága, mert ők arról beszélnek, hogy itt a vízbe való merítkezésről van szó.De vízbe való merítkezés által, az ember nem tud az elméjében újraformálódni, nem tud felülről nemződni.
Itt nyilvánvalóan, víztől való nemzésről beszél az ógörög eredeti.

A vizet milyen más szimbólikus szóval lehetne behelyettesíteni itt?

"Mag" szó is lehetne, mivel az Isten, mint igéjével, igazságával nemzi az újraformálódott embert, mint romolhatatlan magból.

Ha megnézzük az "újonnan" szót, amire hivatkoznak az újjászületésben hívők, hogy mit ír az ógörög eredetileg:
G509:anóthen:1):fentről;fentről származó, fenti
2):kezdettől/elejétől fogva
3):újból, újra
Azt jelenti, hogy felülről, fentről.

Tehát nem azt jelenti, hogy újjá kell születni, hanem fentről kell nemződni, nem pedig születni.Tehát látható, hogy hamisításról van szó, arra amire hivatkoznak oly sokan, az ógörög pedig nem bizonyítja azt, amit besúlykoltak a magyar emberek elméjében, hogy újjá kell születni, hanem fentről való nemződést ír! Ez nagyon fontos!

Tovább menve, kicsit ugorva:

Ján3:8: A szél fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.

Ugye a "született" szó helytelen, a helyes az, hogy "nemződött".

Tehát, Lélektől való nemzés.

Hogy képes nemződni egy férfi ember?
Mert férfihez beszélt a Megváltó, Nikodémushoz.

Szimbolikus értelemben vett nemzésről beszélt, ami magától történik, egy folyamat által, ami az Isten romolhatatlan magja(ige,igazsága) tesz lehetővé.

Tehát láthatjuk azt, hogy a nemzés, amit itt születésnek fordítottak hamisan, hogy ebből a Buddhista újjászületés szemét jöjjön ki, és sokan meg legyenek vele mérgezve az elméjükben, és ragaszkodjanak ahhoz, hogy "Én újjá születtem és éreztem, hogy Isten kicserélte Isten a szívemet és a lélek új szívet adott nekem".
De fogalmuk sincs, hogy ha megkérdeznénk őket, hogy magyarázza el, miről beszélsz, nem tudná elmondani.
Szimbólumokban beszél, de nem tudja mit jelent, csak annyira akarja bizonyítani, hogy ő újjá van születve

Az ógörög alapján, ha most Pál apostol lenne itt és ő mondaná ezt ógörögül,akkor nem azt mondaná, hogy a benned levő szellem kicserélődött, és egy jó szellem lett beléd adva Istentől..a rossz szívet elvette Isten, és egy jó szívet adott helyette..

Nem ezt mondaná, hanem azt, hogy rosszul gondolkodtok, mert nem néztétek meg, hogy ahogy én ógörögül ezt írtam, nem jártatok utána, hogy vajon tényleg az eredeti szavakat fordították-e magyarra?!

Csak ennyit kell csinálni, hogy megnézzük, hogy itt pl.: a János3:7-ben, amikor azt mondja a Megváltó, a magyar fordítás szerint, hogy szükség neked újonnan születni, ott az ógörög azt mondja, hogy szükség neked fentről nemződni.Felülről való nemzésről beszél!

Ebben az esetben, hogyha azt mondja, hogy fentről, akkor milyen ige jut eszünkbe?

Jakab1:17: Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.

Tehát a nemzés, bármiről is legyen szó, mag által történik.
Emlékezhetünk a Megváltónak a magvető példázatára is:

A magvető kimegy a mezőre és hinti a magot.

Azaz Isten, az ő igéjét, mint magot hinti a földre.

Így történik a felülről való nemzés.

Egy átformálódás történik Isten által.

1Pét1:23:Mint a kik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, a mely él és megmarad örökké.
A dőlt betűs résszel jeleztem, hogy ott rossz a fordítás, ha megnézzük, hogy a "születettek" magyar szónál, mi áll az eredeti ógörög szerint, akkor láthatjuk:
G313:anagennaó: újra nemz

Tehát, Isten igéje által vagyunk képesek fentről való nemzésűeknek lenni.Ezáltal történik ez az úgynevezett újra nemzés. Tehát először, hogy valami megszülessen, nemzés előzi meg.Mert valamiből, valami lesz, egy folyamat által.

Isten bizonyítja azt, hogy nincs a Bibliában, Isten szerinti gondolkodásból fakadó"újjászületés" dogma. Ezt a hinduizmusból, Buddhizmusból hamisították bele, hogy az emberek számára elfogadható legyen, és könnyen felismerhetőek legyenek ezek a dogmák, ezekben a hamis vallásokban.

(folytatás hamarosan)